• نشانی: رشت،پل بوسار، خ بوسار،بعد آزمایشگاه آشتیانی، ساختمان جهان، پلاک ۵۲، واحد ۳
تلفن :  01332129118

درمان دستی (Manual Therapy)

درمان دستی

درمان دستی (Manual Therapy)

تكنيك­‌های درمان دستی، حركات تخصصی است كه با هدف كاهش درد و گرفتگی، بهبود انعطاف پذيری بافت و افزايش دامنه حركتی بر روی بافت نرم و مفاصل انجام می‌­شود.

مجموعه تمام تكنيك­‌های تخصصی است كه فيزيوتراپيست با دست روي بدن بيمار انجام می‌­دهد. اين تكنيك‌ها بسيار وسيع بوده و با اهداف متفاوتی انجام می­شود. انواع تكنيك‌­های درمان دستی شامل موارد زير است:

1- كشش (Stretching)

به منظور بهبود انعطاف‌­پذيری و رفع كوتاهی و گرفتگی بافت و كاهش فشار روي مهره­‌ها و افزايش جريان خون و… انجام می‌­شود.

2- آزادسازی بافت (Myofascial release)

به منظور از بين بردن گرفتگی در عضلات و نقاط ماشه­‌ای و افزايش دامنه حركتی عضلات و مفاصل انجام می‌­شود.

3- موبيليزيشن (Mobilization)

به منظور افزايش دامنه حركتی مفاصل انجام می‌­شود.

4- منيپوليشن (Manipulation)

به منظور جاگيری و اصلاح مفاصل و مهره‌­ها و رفع بد راستايی آن­‌ها انجام می‌­گيرد.

5- حركات فعال كمكی (Active assistant movement)

اين حركات با همكاری بيمار و به صورت دونفره جهت تقويت عضلات و رفع مشكلات و محدوديت انجام می­شود و براي بيمار جنبه آموزشی نيز دارد.

تمامی اين تكنيك‌­ها در همه بدن قابل اجرا است و بسته به مهارت فيزیوتراپيست نقش بسزايی در درمان مشكل خواهد داشت.